Derfor velger disse lærerne Babbel for å lære språk

Ingen har mer erfaring i å undervise (og å lære) enn lærere selv. Derfor tok jeg en prat med et par erfarne lingvister og språklærere for å finne ut hvorfor de velger Babbel når de selv skal lære språk.

Det er ikke noen hemmelighet at kursene til Babbel utvikles av over 150 lingvister, språkeksperter og lærere; faktisk liker vi å snakke om dette så ofte vi kan. Videoen over viser en av Babbels helt egne lærere, Ted Mentele, fortelle om den unike ekspertisen bak produktet vårt. Jeg var likevel nysgjerrig etter å få vite hvordan Babbel gjør det i møte med de tøffeste kritikerne av dem alle: En gjeng vaskeekte lærere.

Derfor intervjuet jeg 4 erfarne lærere for å se hva de synes om Babbel, og for å høre hvorfor de selv velger Babbel for å lære språk.

1. Babbel gir deg en god blanding av vokabular og grammatikk

Det er vel strengt tatt ikke nødvendig å påpeke at de beste språktimene er de som gir deg en god blanding av ferdigheter. Når det kommer til stykket, er det ikke veldig nyttig å kunne masse ord uten at du også vet hvordan du skal bygge setninger med dem. Ordforråd er nøkkelen til å føre en samtale, men grammatikken er selvfølgelig også viktig. Alle lærerne jeg snakket med understreket nettopp dette.

Fiona Bruns har undervist i lesing og skriving på barneskoler i 17 år, og holder på med å  lære svensk. Hun forteller at hun byttet til Babbel fordi det hjelper henne å bli kjent med språkets struktur på en intuitiv måte, uten endeløse grammatikkregler. «I løpet av de første 10 minuttene ga Babbel meg svaret på et av de viktigste spørsmålene mine når det gjaldt svensk grammatikk: Jeg skjønte ikke hvorfor det noen ganger het ett og andre ganger en. Babbel er veldig bra lagt opp, det hjalp meg virkelig med å forstå språket».

2. Vi bruker kun stemmene til morsmålsbrukere

En viktig del av det å lære språk er å beherske betoning og uttale. I Babbel bruker vi bare morsmålsbrukere når vi spiller inn ordene og dialogene du hører i appen. Etter vår mening er dette den beste metoden for å lære hvordan språket faktisk skal høres ut.

Ikke overraskende er lærerne enige med oss her. Wendy Freer, som har undervist i moderne gresk, engelsk som andrespråk og historie, bruker Babbel for å lære spansk: «Babbels dialoger er veldig bra fordi du får høre morsmålsbrukere som snakker i sitt normale tempo. Det er viktig hvis du vil forstå de ekte spanjolene der ute!»

Bibiana Nievas, engelsklærer med master i lingvistikk, fremhever også Babbels programvare for talegjenkjenning: «En stor fordel med Babbel er at jeg først kan lytte til hvordan ord og uttrykk uttales, før jeg selv gjentar dem ved å bruke mikrofonen».

3. Repetisjon er en nøkkelfunksjon i appen

Hvis du tenker tilbake til skoletiden, kan du sikkert huske at lærerne til det kjedsommelige gjentok hvor viktig det var med repetisjon. Derfor kom det ikke som et sjokk da Freer nevnte hvor viktig repetisjonsfunksjonen i Babbel er: «Jeg liker spesielt måten Babbel hjelper deg med å få kunnskapen til å sitte: Du går hele tiden tilbake og har muligheten til å repetere. Dette er spesielt viktig for voksne studenter: En av de største utfordringene som kommer med alderen, er nettopp det å opprettholde ordforrådet.»

Å gå tilbake og se på hva du har lært, er helt klart den viktigste faktoren for å få kunnskapen til å bli værende i langtidsminnet. Dette er grunnen til at språklærere – og Babbels egne eksperter – er så opptatt av dette.

4. Kursene våre passer uansett motivasjon

Under en av samtalene slo det meg hvor forskjellig motivasjon de ulike lærerne hadde for å lære et nytt språk. Bruns lærer svensk for å kunne kommunisere med sin svenske niese, mens Freer lærer spansk for å få mer ut av ferieturene til Spania. Nievas lærer fransk fordi hun planlegger å flytte til Carcassonne i Frankrike. Den siste læreren jeg snakket med, Glenice Whitting, underviser voksne i memoarskriving og har selv publisert to bøker. Hun lærer tysk med Babbel for å kunne finne ut og skrive mer om sin tyske bakgrunn.

Til tross for at motivasjonen for å lære nye språk er vidt forskjellig, føler alle disse lærerne seg trygge på at Babbel gir dem det riktige grunnlaget for en god språkforståelse. Med leksjoner om alt fra ferie, familie- og dagligliv til historie, politikk og religion, gir Babbel deg muligheten til å ha interessante, dynamiske og lærerike samtaler på språket du har lyst til å snakke.

Bonus: Hvorfor synes disse lærerne det er viktig å lære språk?

Mot slutten av samtalene med lærerne stilte jeg alle det samme spørsmålet: «Hvorfor er det viktig å lære språk?». Jeg hadde ikke forventet å høre det samme svaret om og om igjen, men dommen var entydig: «For å få en bedre forståelse av ditt eget språk».

Lærere er blant dem som vet mest når det gjelder de kognitive og praktiske fordelene knyttet til det å lære språk. Men som engelsklærer så Nievas enda en fordel: I det å lære et annet språk, ligger også et potensiale for å forbedre måten du bruker ditt eget språk på. Bruns hadde en lignende tilnærming: «Når du lærer et annet språk, blir du bevisst på styrker og svakheter i førstespråket, og også på hvordan dette språket fungerer. Når du prøver å forstå noe nytt, vil du hele tiden sammenligne det med det du kjenner fra før».

Alle som har startet å lære et nytt språk, vet hvilken berikende og inspirerende opplevelse det er, og vi er glad for at disse lærerne er enige med oss.

Babbel-appen finnes foreløpig ikke på norsk, så vi anbefaler at du laster den ned på engelsk. Dette vil gi deg flest språk å velge mellom – totalt kan du da lære 13 språk, blant annet tysk, fransk, russisk og spansk.

Begynn å lære et språk med Babbel – appen som er lærernes favoritt
Prøv Babbel nå
Share:
Claire Larkin

Claire Larkin was born and raised in Arizona before jumping ship and moving to Berlin in 2017. While she studied political science and history in university, she now spends her time writing and editing for Babbel Magazine. In her free time, Claire likes to watch all kinds of science fiction, give astrology readings, and hoard wool to stay warm during German winters.

Claire Larkin was born and raised in Arizona before jumping ship and moving to Berlin in 2017. While she studied political science and history in university, she now spends her time writing and editing for Babbel Magazine. In her free time, Claire likes to watch all kinds of science fiction, give astrology readings, and hoard wool to stay warm during German winters.