Näistä syistä opettajat valitsevat Babbelin uuden kielen oppimiseen

Opettajilla on eniten kokemusta opettamisesta (ja oppimisesta). Keskustelin muutaman kielitieteen asiantuntijan ja kielenopettajan kanssa siitä, miksi Babbel on heidän valintansa kielen oppimisen työkaluksi.
Näistä syistä opettajat valitsevat Babbelin uuden kielen oppimiseen

Babbelin kurssien taustalta löytyy yli 150 kielen ammattilaisen, asiantuntijan ja opettajan työpanos. Arvostamme heidän työtään erittäin paljon. Oheisessa videossa Babbelin opettaja Ted Mentele kertoo ratkaisun taustalta löytyvästä asiantuntemuksesta. Siksi olikin mielenkiintoista selvittää, mitä mieltä tiukasta kritiikistään tunnetut oikeat opettajat ovat Babbelista.

Haastattelin neljää kokenutta opettajaa saadakseni selville, mitä mieltä he ovat Babbelista ja miksi he luottavat siihen kielten oppimisessa.

1. Babbelissa sanastoa ja kielioppia on sopivassa suhteessa

Parhailla oppitunneilla uuden kielen eri taitoja opetetaan sopivassa suhteessa. Laaja sanavarasto ei yksistään riitä. Sanoista on osattava muodostaa myös lauseita. Sanaston osaaminen on ratkaisevan tärkeää, kun haluat keskustella uudella kielellä – kielioppia kuitenkaan unohtamatta. Kaikki haastattelemani opettajat olivat tästä samaa mieltä.

Fiona Bruns on opettanut luku- ja kirjoitustaitoa ala-asteella 17 vuoden ajan. Hän kertoi valinneensa Babbelin ruotsin kielen opetteluun siksi, että sovellus opettaa kielen rakenteen intuitiivisella tavalla kuormittamatta oppitunteja liioilla kielioppisäännöillä. ”10 ensimmäisen minuutin aikana olin saanut vastauksen suurimpaan ruotsin kielioppia koskevaan kysymykseeni: miksi substantiivin kanssa käytetään joskus artikkelia ett ja joskus enBabbelissa asiat esitetään selkeästi, mikä auttoi ymmärtämään kieltä.” 

2. Kaikilla Babbel-oppitunneilla käytetään syntyperäisiä kielenpuhujia

Kielen oppimisessa keskeistä on se, että hallitsee uuden kielen painotuksen ja ääntämisen. Siksi Babbel-sovelluksen kaikissa ääninauhoitteissa käytetään vain syntyperäisiä kielenpuhujia. He antavat parhaan esimerkin oppimiselle.

Ei ole yllättävää, että opettajat ovat samaa mieltä asiasta. Nykykreikkaa, historiaa ja englantia toisena kielenä opettava Wendy Freer opettelee espanjaa Babbelin avulla: ”Babbelin keskustelut ovat erinomaisia, koska syntyperäiset kielenpuhujat keskustelevat normaalilla puhenopeudella. Kun matkustat Espanjaan, on tärkeää, että ymmärrät paikallisten puhetta!” 

Myös englannin opettaja ja kielitieteen maisteri Bibiana Nievas piti Babbelin puheentunnistusominaisuutta hyödyllisenä: ”Babbelin hyvä puoli on se, että voin kuunnella, kun sana äännetään ja voin toistaa sen sitten itse mikrofoniin.”

3. Kertaus on keskeinen osa Babbel-sovellusta

Muistat kouluajoiltasi varmaan lukuisia kertoja, kun opettaja korosti kertauksen merkitystä. Siksi osasin jo odottaa, että Freer painotti Babbelin Review Manager -toiminnon hyödyllisyyttä: ”Pidän siitä, miten Babbel tukee oppimista. Opittuihin asioihin palataan takaisin, ja saat mahdollisuuden kerrata. Tämä on tärkeää erityisesti vanhemmille oppijoille ja aikuisopiskelijoille, koska sanaston muistaminen vaikeutuu iän myötä.”

Kun opittuihin asioihin palataan ja opittua kerrataan, tiedot jäävät pitkäkestoiseen muistiin. Siksi kielten opettajat – ja Babbelin omat asiantuntijat – ovat kertauksen suhteen ehdottomia.

4. Kursseja motivaatiotason mukaan

Keskustellessani opettajien kanssa hämmästyin, miten erilaisia motivoivia tekijöitä uuden kielen oppimisen taustalta löytyi: Bruns opettelee ruotsia pitääkseen yhteyttä ruotsalaiseen sisarentyttäreensä, Freer puolestaan opiskelee espanjaa pystyäkseen nauttimaan enemmän Espanjan lomistaan. Nievas valmistautuu muuttamaan Ranskan Carcassonneen ranskan kieltä harjoitellen. Keskustelin lopuksi Glenice Whittingin kanssa. Hän opettaa elämäkertakirjoittamista aikuisille ja on julkaissut kaksi kirjaa myös itse. Hän opettelee saksaa Babbelin avulla selvittääkseen saksalaisia juuriaan tulevaa kirjaansa varten.

Vaikka uuden kielen oppimisen taustalla olevat motivoivat tekijät ovatkin mitä erilaisimpia, kaikki haastateltavat luottavat siihen, että Babbel auttaa heitä omaksumaan kielen perustaidot ja tarvittavan sanavaraston. Kurssivalikoima kattaa monia eri aihepiirejä. Niissä käsitellään esimerkiksi lomia, päivittäistä elämää, perhettä, historiaa, politiikkaa ja uskontoa. Babbelin avulla pystyt käymään dynaamisia, syvällisiä ja merkityksellisiä keskusteluja uudella kielellä.

Lopuksi: Miksi kielten oppiminen on näiden opettajien mielestä tärkeää?

Kunkin keskustelun lopuksi esitin opettajille saman kysymyksen: ”Miksi kielten oppiminen on mielestäsi tärkeää?” – En kuitenkaan arvannut, että saan kaikilta saman vastauksen. Opettajat olivat yksimielisiä: tärkeintä on ymmärtää omaa äidinkieltä paremmin.

Opettajat ovat kielten oppimisen kognitiivisten ja käytännön etujen parhaita asiantuntijoita. Nievas näki asiassa englannin opettajan näkökulmasta myös toisen hyödyn: toinen kieli voi vaikuttaa myönteisesti oman äidinkielen käyttöön. Bruns oli samoilla linjoilla: ”Kun opettelet uutta kieltä, tiedostat äidinkielesi vahvuudet ja heikkoudet sekä oman kielesi luonteen. Kun yrität ymmärtää toista kieltä, vertaat sitä siihen, mitä jo osaat.”

Uuden kielen oppiminen on rikastuttava kokemus, ja olemme iloisia, että opettajat ovat tästä samaa mieltä.

Aloita kielen oppiminen Babbelin avulla – tämä sovellus on opettajien (ja miljoonien muiden tilaajien) valinta!

Aloita kielen oppiminen Babbelin avulla – tämä sovellus on opettajien (ja miljoonien muiden tilaajien) valinta!
Lataa kokeiluversio
Share: